Kiểm định cân sàn điện tử

Kiểm định cân sàn điện tử

Kiểm định cân sàn điện tử

Kiểm định cân sàn điện tử

Kiểm định cân sàn điện tử
Kiểm định cân sàn điện tử
T2 - T7 : 8h00 - 21h00
 0903690955

Kiểm định cân sàn điện tử

15-09-2018
Kiểm định cân sàn điện tử Kiểm định cân sàn điện tử với hai dạng kiểm định: Kiểm định cân điện tử lần đầu: áp dụng cho những cân mua mới Kiểm định cân điện tử định kỳ hằng năm: áp dụng cho những năm kế tiếp Kiểm định cân sàn điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn OIML. Điều đó, một lần nữa, quý khách hàng hoàn toàn hài lòng và tin tưởng với những mẫu cân điện tử đã được phê duyệt mẫu của Cân Điện nhiêu tâm chúng tôi!

Những mẫu cân sàn điện tử thường xuyên được kiểm định ở Cân Điện nhiêu tâm như:

  • Cân sàn điện tử DI-28SS 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử Ohaus T31P 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử Ohaus T23P 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử Jadever JWI700W 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử Jadever JWI3000W 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử Jadever JWI3100W 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử YHT3 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn
  • Cân sàn điện tử XK3190 A9 2tấn 3tấn 5tấn 10tấn

… và những mẫu cân sàn điện tử khác

Kết quả kiểm định được thể hiện dưới dạng:

Tem kiểm định: có ghi ngày tháng kiểm định, ngày tháng hết hiệu lực kiểm định, tên hoặc ký hiệu hoặc logo của Trung tâm kiểm định. Tem này được dán trên đầu cân và có ngay sau khi kiểm định cân.

Giấy chứng nhận kiểm định, là văn bản chính thức với đầy đủ thông tin về cân điện tử được kiểm định, tên đơn vị sử dụng, địa chỉ cụ thể, đơn vị kiểm định và thông tin cụ thể và một số thông tin khác. Giấy chứng nhận kiểm định được gửi đến quý khách hàng qua chuyển phát nhanh sau 7 ngày làm việc.

Rất hy vọng được hợp tác cùng quý khách hàng !
Xin chân thành cảm ơn và kính chào!


Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tin tức

1
G

0903690955

G